شرکت طراحی سایت در تهران طراحی سایت قیمت مناسب شرکت طراحی سایت
مجوز طراحی سایت شرکت معتبر طراحی سایت

تاییدیه فنی پیشرودیتا از شورای عالی انفورماتیک کشور

این گواهی پس از طی مراحل و فرایندهای مربوطه در شورای عالی انفورماتیک کشور که زیر نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  قرار دارد و مختص نرم افزارهای تولید شده داخل کشور می باشد، صادر شده است.

مجوز طراحی سایت شرکت معتبر طراحی سایت

تاییدیه فنی پیشرودیتا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

این گواهی پس از طی مراحل و فرایندهای مربوطه در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بررسی نرم افزار که مختص نرم افزارهای تولید شده داخل کشور می باشد، صادر شده است.

مشاوره حرفه ای

گاهی یک مشاوره کوتاه باعث جلوگیری از هزینه های بی مورد و صرفه جویی بسیار در زمان می شود. می توانید با ما مشاوره کرده و پروژه خود را با دیگران اجرایی کنید، ما اصراری برای انجام پروژه توسط خودمان نداریم.

فهرست